AYASLI_GROUP
AMERİKA TÜRK KOALİSYONU

AMERİKA TÜRK KOALİSYONU

Amerika Türk Koalisyonu 2007 yılında Dr.Yalçın Ayaslı tarafından kurulan, merkezi Washington’da bulunan, ABD yasalarına göre kamu yararına çalışan, kar amacı gütmeyen ve tümüyle özel bağışlarla desteklenen bir sivil toplum kuruluşudur.

TCA’nın amacı ABD ve Türkiye arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmek, Amerikalı Türklerin ve Türklerin menfaatlerini korumak, ABD’deki başka etnik ve azınlık topluluklarıyla köprüler kurmak ve Amerikalıları Türkiye hakkında bilgilendirmektir.

TCA düzenli olarak ABD Kongresi üyeleri ve danışmanlarıyla biraraya gelerek Amerikalı Türklerin görüşleri hakkında bilgi vermekte, ABD-Türkiye ilişkilerini ilgilendiren konularda dengeli bir diyaloğu savunmakta ve ABD’deki Türk toplumunu ilgilendirebilecek yasama çalışmalarını takip etmektedir.

TCA kurulduğundan beri ABD Kongresi’ndeki ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Dostluk Grubu’nun üye sayısını ve etkinliğini arttırmak için çalışmış ve grubun 62 üyeden, rekor sayı olan 160 üyeye (2015-2016 yasama yılında) çıkmasında etkili olmuştur.

2009 yılından bu yana TCA, tümüyle kendi finansmanıyla, 170 kongre üyesi ve danışmanı, ayrıca 13 Eyalet Başsavcısı için Türkiye, Bosna Hersek ve Makedonya’ya ziyaretler düzenlemiş ve bu heyetler yüksek makamlar tarafından kabul edilmiştir.

Amerika’da yetişen Türk gençlerinin ABD siyasi hayatını daha iyi öğrenmeleri ve etkin rol almalarını teşvik için TCA her yıl belli sayıdaki gence TCA Washington Yaz Stajı Programı altında Kongre’de ve önde gelen düşünce kuruluşları ve STK’larda staj imkanı sağlamaktadır. Bu program altında 2007 yılından bu yana, 91’si Kongre üyelerinin yanında olmak üzere, 187 gence staj imkanı sağlanmıştır.

Yine yeni nesil Amerikalı Türklere yönelik bir diğer TCA programı Türk Amerikan Genç Liderlik Kongresi’dir. Her yıl tekrarlanan bu kongreye bugüne kadar 132 genç Amerikalı Türk katılmış ve Washington’da TCA’nın misafiri olarak kaldıkları 3 günlük bir program çerçevesinde Türkiye-ABD ilişkileri ve ABD siyasi sistemi içinde aktivism hakkında bilgilendirilmiştir.

TCA kuruluşundan bu yana ABD’deki çeşitli azınlık ve etnik grupların Türkiye ile dostluklarını geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır. Bunları arasında özellikle yerli Amerikalılar (Kızılderililer) ve Afrikalı Amerikalılar ile çeşitli eğitim ve kültürel değişimler ile köprüler kurulmuş ve özellikle yerli kabilelerin altyap ve ekonomik gelişimleri için proje üretilmiştir.

Dost olarak kazanılmak istenen Amerikan azınlık gruplarına yönelik bir diğer TCA projesi bu grupların gençlerine yönelik TCA Türkiye’de Eğitim Burs Programı’dır. Amerikalıların daha genç yaşta Türkiye’yi tanımalarını, Türkiye’de yüksek eğitim almalarını veya Türkçe öğrenmelerini teşvik etmek amacıyla 2008 yılından bu yana çeşitli etnik veya azınlık gruplarına ait 490 gence burs verilmiştir.

Diğer yandan her Amerikan üniversitesine açık olan TCA Türkiye Eğitim Gezisi Bursu desteğiyle de 281 Amerikalı üniversite öğrencisi Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

TCA kuruluşundan bu yana, Türk tarihinin ABD’de basında, siyasi platformlarda ve akademik dünyada doğru yansıtılmasına yönelik çalışmalar yapmakta ve bu alandaki çarpıtmalara karşı mücadele vermektedir. Bunların yanısıra TCA, 2009 yılından bu yana Utah Üniversitesi’ne yaptığı bağışlarla kurulan Türkiye Araştırmaları Projesi ile bu çalışmayı akademik araştırmalar, konferanslar ve bilimsel yayınlar ile desteklemektedir.

Ana gayesi Türkiye ile dost ülkeler ve toplumlar ile ABD’de ilişkileri geliştirmek ve dostluk bağları kurmak olan TCA Insani Yardım Programı altında TCA bugüne dek 500 bin dolarlık insani yardım hibelerinde bulunmuştur. Bu yardımlar ile Haiti, Filipinler, Meksika’daki doğal afetzedelere yardım edilmiş, Irak’dan ve Suriye’den Türkiye’ye sığınan sığınmacılara insani yardım sağlanmış ve Bosna Hersek’deki mayın temizleme çalışmalarına destek olunmuştur.

www.tc-america.org

İLETİŞİM

info@ayasligroup.com